रविवार, 18 अक्तूबर 2009


1 टिप्पणी:

rohit ने कहा…

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥
परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥
(अध्याय ४, श्लोक ७ व ८)